Project

Sloot van de toekomst, multifunctionele zuiveringsloot

Dit project onderzoekt de mogelijkheid om het reinigingswater van de melkinstallatie in een plantensloot te zuiveren, zodat het daarna zo schoon is dat het geloosd kan worden op het oppervlaktewater (boezemwater). Op deze manier hoeft de boer dit water niet bij de mest te voegen, zoals nu vaak gebeurt. Agrarische ondernemers hebben belang bij minder water in de mestopslag, omdat het minder transport- en opslagcapaciteit vergt en de mestkwaliteit verbeterd.

Het project gaat over het aanpassen van een bestaande poldersloot, op een melkveebedrijf in Zoeterwoude, naar een multifunctionele sloot, die onder meer de biodiversiteit versterkt en een grotere waterbergingscapaciteit heeft dan een traditionele sloot. De deskundigen maken eerst een ontwerp voor de proefsloot, dat zij vervolgens twee jaar monitoren (start augustus 2015) om de werking van de multifunctionele sloot te beoordelen op de waterkwaliteit en bijdrage aan de biodiversiteit in de polder. Doel is om daarna een ontwerp voor bredere toepassing in de melkveehouderijen op te stellen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Boerensloot zuivert spoelwater melkmachines. Lees het hele bericht op Zuid-Holland.nl