Project

Smart consumer awareness of sustainability of food products

De productie van voedingsmiddelen kan negatieve milieueffecten veroorzaken. Dit veroorzaakt kosten die niet tot uitdrukking in de winkelprijzen, en daardoor verborgen blijven voor consumenten.

In het project Smart Food Awareness krijgen groepen consumenten via moderne media informatie over de werkelijke milieukosten van hun voedsel. De verwachting is dat ze hierdoor meer duurzame producten kopen. Zo kan de impact van de voedselproductie en -verwerking op het milieu worden verkleind. In 2013 is het eerste wetenschappelijk paper afgerond en ingediend bij het tijdschrift Ecological Economics. Volgens het theoretisch kader ontwikkeld in dit paper is een experiment uitgevoerd met gebruik van de virtuele supermarkt. In het experiment hebben we gekeken naar de effectiviteit van vier manieren om informatie over de verborgen milieukosten met de consument te communiceren (combinatie van prijs, informatie over milieuklasse, en milieupunten).In 2014 en 2015 voeren we vervolgexperimenten uit met een verdere diepgang, waarbij we streven naar uitvoering in een echte supermarkt, en met als alternatief de virtuele supermarkt.

Publicaties