Project

Sociale media inzetten voor sociale innovaties

Welke mogelijkheden bieden sociale media voor het tot stand brengen van sociale innovaties? Hoe kunnen we sociaal kapitaal aanboren en opbouwen? Allemaal vragen die Alterra, FBR en LEI in dit samenwerkingsproject proberen te beantwoorden. In 2013 ligt het accent op vorming en ontwikkeling van sociaal startkapitaal.

Social media tonen een zeer breed spectrum aan mogelijkheden, activiteiten en tools. In dit project gaan we het volgende na:
  • Welke vormen en gradaties van sociale relaties ontstaan via social media
  • Op welke manier dragen ze bij aan sociale innovatie

Aanpak en tijdspad

Drie organisaties binnen Wageningen UR zijn betrokken bij het project: Alterra, FBR en LEI. Hun bijdrage aan het project:

Bijdrage Alterra

  • Literatuuronderzoek naar theoretische kennis over social media
  • Casusonderzoek om relaties tussen sociale media, sociale structuren, sociaal kapitaal en sociale innovatie te onderzoeken
  • Actief deelnemen aan discussies op online netwerken en platforms
  • Verder uitbouwen (inter)nationale netwerk in relatie tot sociale media tot en sociale innovatie

Bijdrage FBR

  • Verschillende geautomatiseerde technieken en tools voor patroonherkenning inventariseren, zoals Tekst Mining en Information Retrieval
  • Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er voor het monitoren van patronen?

Bijdrage LEI

Verkennende studie naar specifieke aspecten van social media die de vorming van sociale netwerken stimuleren door:

  • Literatuuronderzoek
  • Online exploratief experiment. Doel is na te gaan welke aspecten van social media de vorming van netwerken stimuleren?

Beoogde resultaten

Door expertise op te bouwen over welke invloed social media hebben op sociale netwerken, sociaal kapitaal en uiteindelijk sociale innovatie kunnen we beter gebruik maken van deze social media.
Er zal een rapport komen over geautomatiseerde technieken en tools voor patroonherkenning binnen communicatie. Ook verschijnt een boekje in de serie Zodoenwijdathier!

Publicaties