Project

Stakeholdersanalyse nieuwe rassen in Europese regio's

De Europese Unie heeft behoefte aan een beter inzicht in de structuur van de sector die zich bezighoudt met de veredeling van nieuwe rassen in verschillende regio’s in Europa. Verder stelt de EU zich tot doel de samenwerking tussen genenbanken, NGO’s, veredelingsbedrijven en onderzoeksinstituten te bevorderen door het gebruik van wilde verwanten en landrassen in de veredeling te stimuleren.

Doelstelling

Dit Europese project heeft drie doelen:

  • De structuur van de gebruikersgemeenschappen van Plant Genetic Resources (PGR) in verschillende delen van Europa te analyseren
  • De samenwerking tussen genenbanken, NGOs, veredelingsbedrijven en onderzoeksinstituten te bevorderen.
  • Het gebruik van wilde verwanten en landrassen voor het ontwikkelen van nieuwe rassen te stimuleren.
  • Het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) verzorgt de Nederlandse inbreng. 

Resultaten

Resultaten van dit project zijn:

  • Enquêteformulier voor de systematische analyse van de PGR-gebruikers per land ontwikkeld.
  • Voorlopige SWOT analyse van de enquête resultaten.
  • Efficiënte overdracht van verkregen kennis naar stakeholders.

Aanpak en tijdspad 

Het CGN zal samen met NordGen (Scandinavië) en JKI (Duitsland) een schriftelijke enquête houden onder diverse Europese stakeholders over hun ideeën omtrent aard en effectiviteit van het gebruik van genetic resources. CGN richt zich op stakeholders in Italië, Griekenland, Spanje en Nederland. Op basis van de uitkomsten van de enquête wordt een SWOT-analyse m.b.t. de effectiviteit van het gebruik van genetische bronnen gemaakt. Vervolgens worden de data uit het project gecommuniceerd naar de veredelingssector.