Stationspark Deurne

Project

Stationspark Deurne

Coöperatie Stationspark Deurne zet zich in om de sfeer en uitstraling van het NS-station en de directe omgeving duurzaam te verbeteren. Om beter inzicht te krijgen in de rol van de coöperatie in de verbetering en in de ontwikkeling van ideeën en uitvoering van de activiteiten heeft de organisatie de Wetenschapswinkel gevraagd om daar onderzoek naar te doen.

Als fervent reiziger met het openbaar vervoer constateert Michel Lintermans, initiatiefnemer van de Coöperatie Stationspark Deurne, dat de sfeer en uitstraling van het NS-station en de directe omgeving een negatieve waardering krijgen. Met enthousiasme gaat hij aan de slag om medestanders te vinden hier een zinvolle en duurzame verbetering in aan te brengen. (bron: website coöperatie Stationspark Deurne) Om meer draagvlak te creëren is de coöperatie Stationspark Deurne opgericht. De coöperatie telt ruim 30 leden bestaande uit omwonenden, bedrijven en treinreizigers.

De rol van de coöperatie

Het project heeft als doel om beter inzicht te geven in de rol van de coöperatie in de verbetering van de leefbaarheid van het stationsgebied en handvatten te bieden voor de betrokkenheid van burgers en andere partijen in het ontwikkelen van ideeën, planning en uitvoering van activiteiten. Uiteindelijk streeft het project ernaar best practices te beschrijven die ook toepasbaar zijn bij andere kleine stations in Nederland.

Studenten en onderzoekers gaan met vragen aan de slag; zoals hoe huidige activiteiten tot stand zijn gekomen en welke rol de verschillende actoren hierin spelen zoals: burgers, ondernemers, gemeente, NS / Prorail en de coöperatie zelf.

In de tweede fase wordt gekeken naar andere succesvolle voorbeelden waarbij burgers betrokken zijn en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden, om vandaar uit strategieën te ontwikkelen voor verbeteren van een stationsgebied?