Project

Stedennetwerk

Agenderen, inspireren en verdiepen.

Doelstelling project

Bijdragen aan de ontwikkeling van stadslandbouw tot een volwaardige maatschappelijke en economische activiteit.

Resultaten

  • 11 deelnemende steden en ZLTO
  • 4 thematisch bijeenkomsten
  • Bijdrage aan Dag van de Stadslandbouw 2012 en voorbereiding 2013
  • Agenderen i.s.m. I&M en Agentschap.nl