Project

Strategisch nadenken over de toekomstbestendig van het multifunctioneel bedrijf

Samen met ondernemers innovatie stimuleren in Multifunctionele Landbouw.

Doelstelllinen project

Een tool ontwikkelen om ondernemers strategisch te laten nadenken over de toekomst van hun bedrijf

Resultaten

  • Rapportage over project
  • Rapportage over mogelijkheden voor MFL bedrijven om bedrijf te splitsen als oplossing bij een uitbraak van sommige dierziekten
  • Template, video tutorials, creatieve kaarten

Publicaties