Project

Sturingsmogelijkheden voor ecosysteemdiensten via de keten

Het bestuurlijke aspect van ecosysteemdiensten is nog relatief weinig onderzocht binnen het thema ketenverduurzaming. De vraag is welke sturingsmogelijkheden zijn in internationale handelsketens aanwezig om ecosysteemdiensten te stimuleren en daarmee bij te dragen aan behoud en bescherming van biodiversiteit.

Doelstelling

De vraag is gerelateerd aan verschillende typen van besluitvorming binnen ketens. Het in beeld brengen van wat ecosysteemdiensten kunnen betekenen voor de verschillende keten actoren levert informatie en inzichten voor besluitvormingsprocessen. Zo krijgen ecosysteemdiensten een explicietere en duidelijkere plek in afwegingen.

Het doel van dit project is om sturingsmogelijkheden te verkennen voor de Nederlandse overheid van duurzaam gebruik en behoud van ecosysteemdiensten in internationale handelsketens. Sturing is bedoeld om ecosysteemdiensten een explicietere plek in de besluitvorming van verschillende keten actoren te laten krijgen.

Werkwijze

Eind 2012 een 'Learning event'  voor bedrijfsleven, overheid, wetenschap en NGO's voor een gezamenlijke reflectie op resultaten tot dan toe met oog op ontwikkeling van interventiekader duurzaam gebruik en behoud van ecosysteemdiensten via de keten. De terms of reference van deze events worden opgesteld in samenspraak met het begeleidingsteam van het Planbureau voor Leefomgeving (PBL).

Beoogd resultaat

Effectieve sturingsmogelijkheden voor de Nederlandse overheid om via internationale handelsketens ecosysteemdiensten te stimuleren.