Project

Succesvol implementeren van interventie strategieën

Vanuit het “Global One Health” perspectief valt het succesvol implementeren van mogelijk kansrijke interventies vaak tegen. Binnen ”Global One Health” staat integrale bevordering van de humane, plant- én dier gezondheid centraal. Implementatie van kansrijke interventies om dit te realiseren is in de praktijk nog vaak nog weinig succesvol, waardoor veel wetenschappelijke kennis en innovaties onvoldoende in de praktijk benut worden. Dit onderzoek beoogt bouwstenen aan te dragen waardoor het effect van interventies vergroot wordt door een succesvollere implementatie.

Beleidsmakers hebben een scala aan mogelijke hulpmiddelen tot hun beschikking die kunnen helpen om belanghebbenden te verleiden om maatregelen/innovaties te implementeren. De maatregelen zijn samen te vatten onder drie aangrijpingspunten:

  • Weten – kennis overdracht, studiegroepen, voorlichting en scholing
  • Kunnen- studiegroepen, training, scholing, demonstratie
  • Willen – subsidies, bonus of kortingen, boetes bij niet naleven, verplichten via wetgeving.

Een ex-ante effect (= adoptie van een maatregelen) voorspelling op grond van gevalideerde technieken ontbreekt veelal. In de economie, met name binnen het domein “behavioral economics”, zijn de laatste decennia een aantal conceptuele doorbraken geweest. Deze zijn tot nu toe vooral opgepakt bij consumentenonderzoek echter de toepassing bij onderzoek bij producenten blijft achter. Bij producenten onderzoek wordt er nog te vaak van uit gegaan dat producten vanuit de theorie economisch rationeel handelende wezens zijn. De praktijk leert anders. Hoe anders? En hoe kunnen we daarvan gebruik maken binnen “global one health”? Deze vragen worden beantwoord in dit onderzoek, dat bestaat uit 2 fases:

Fase 1:

Ontwikkelen van een onderzoeksmethodiek om de effecten van innovaties en maatregelen bij belanghebbenden te voorspellen. Resultaat is een white paper met daarin overzicht van de “state of the art” van recente theoretische ontwikkelingen binnen ‘behavioral economics’ en hun mogelijke toepassing binnen het domein van agro en food. Hierbij ligt de nadruk op:

  • Het ex-ante voorspellen van implementatie van innovatie/maatregelen.
  • Karakteriseren van de nutsfunctie (relatie tussen adoptie en sterkte van de prikkel) voor de verschillende belanghebbenden.
  • Aanzet voor een onderzoeksprotocol voor een experiment dat de data levert om het theoretisch model te valideren.

Op grond van de bevindingen van fase 1 wordt besloten tot de uitvoering van fase 2.

Fase 2 :

Toetsten van een interventie door middel van een experiment. Gebaseerd op de het ontwerp van fase 1 wordt een experiment uitgevoerd binnen het domein van ‘global one health’. Op basis daarvan wordt het ontwikkelde model verder verfijnd. Resultaat is een model dat ex-ante de effectiviteit van de innovaties/maatregelen kan voorspellen en daardoor beleidsmakers kan ondersteunen.