Project

Systeemanalyse en programma van eisen kalveropfok

De kalversterfte ligt in Nederland naar schatting tussen de 12 en 15 procent. Dit project onderzoekt welke belangrijke systemische redenen in de huidige melkveehouderij (bedrijf en ketenorganisatie) de levensvatbaarheid, weerbaarheid en gezondheid van kalveren belemmeren. En ook welke structurele wijzigingen in de melkveehouderij (bedrijf en keten) daar betekenisvol verandering in zouden kunnen brengen.

Het doel is het opsporen van systeemfouten in de kalveropfok, identificeren van een aantal systemische aanknopingspunten voor een herontwerp en opstellen van een ‘programma van eisen’ (PvE). Om daarmee te kunnen komen tot verbeteringen in het kalfopfoksysteem, de levensduur en daarmee een verduurzaming van de melkveehouderij.

Gewenste effecten

  • Weerbare gezonde dieren die onder andere in staat zijn: (1) zich goed te kunnen ontwikkelen door verbeterde spier-, gewrichts- en botontwikkeling. (2) zich sociaal te gedragen in een kudde waardoor de kudde als geheel rustiger en evenwichtiger wordt en een veiligheid biedt aan het individuele dier. (3) langer en probleemloos melk te geven.
  • Een melkveehouder die zich bewust is van zijn houding ten opzichte van het kalf en de gevolgen daarvan voor de prestaties van de melkkoe, de levensduur en de maatschappelijke acceptatie van zijn bedrijf.
  • De kwaliteit van de af te leveren kalveren aan vleeskalverhouders verbetert.
  • Private partijen worden gemobiliseerd om gezamenlijk het herontwerpen te realiseren.
  • Dairy Campus bij het onderzoek betrekken om de positie te versterken.
KalfCentraal-figuur-LR-tekstenlogo2.jpg

Verwachte resultaten

Dit onderzoek leidt tot belangrijke inzichten voor het (her)ontwerp van melkveehouderijsystemen vanuit de optiek van een veel grotere levensvatbaarheid, weerbaarheid en gezondheid van kalveren. Dit herontwerp is geen onderdeel van dit project, maar zou in een vervolgproject kunnen worden opgevat. Ook ligt het voor de hand om aan te sluiten bij andere projecten met verwante ambities. Zo zijn de resultaten uit de systeemanalyse en het PvE bijvoorbeeld belangrijke input voor het TKI project Environmental Dairy Design 2020.

Achtergrondinformatie

Nieuws

Producten