Project

TIFN Fibe

Voor FBR ligt de focus van het onderzoek op het bepalen van de immuun modulerende effecten van de vezels. Hiervoor richten wij ons op het opzetten en valideren van nieuwe celkweek systemen die een zo optimaal mogelijke read-out geven van vezel-geïnduceerde immuun effecten. Deze systemen beperken zich niet tot enkel immuuncellen maar richten zich op de co-kweken van immuun cellen met darmcellen om zo de in vivo situatie zo accuraat mogelijk na te bootsen. Via deze darmcellen leren we ook over de effecten van de vezels op de barrière functie van de darm. Deze systemen kunnen ook binnen andere projecten van waarde zijn waarin andere voedselcomponenten worden onderzocht.

Veel voedselproducten bevatten bioactieve ingrediënten die bij kunnen dragen aan maag-darm gezondheid, zoals pro-biotische stammen en vezels. Wetenschappelijke validatie van zulke gezondheidsbevorderende effecten is moeilijk doordat de juiste modellen niet beschikbaar zijn. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een technologisch platform voor het testen van de effecten van nieuwe voedselcomponenten op de maag-darm immuun barrière. Een ander doel is om via dit platform gezondheidsclaims voor deze voedselcomponenten te verkrijgen.

Zowel in vitro als in vivo studies zullen worden uitgevoerd om te onderzoeken hoe voedselcomponenten de maag-darm immuun barrière kunnen beïnvloeden. De focus zal liggen op het grensvlak tussen effecten op en interactie tussen de microbiota, de mucus, epitheliale barrière en het immuun systeem. Ook word er rekening gehouden binnen dit onderzoek met de (mogelijke) verschillen in effecten bij muizen met verschillende leeftijd en/of geslacht. Het onderzoek zal uiteindelijk leiden tot een klinische studie met focus op de effecten van voedsel componenten op het immuun systeem en de epitheliale barrière.

Publicaties