Project

TIFN knowledge management

Het delen en overdragen van kennis is een integraal onderdeel van voedselonderzoek. Onderzoeksinformatie – van ruwe data, methoden en modellen tot publicaties en presentaties – moeten traceerbaar zijn, beschikbaar voor verificatie en validatie, en herbruikbaar. Dit vraagt om laagdrempelige toegang tot kennisproducten en experts.

Het doel van dit project is om een werkbare aanpak en cultuur te ontwikkelen voor het managen van onderzoekskennis bij TI Food and Nutrition, ondersteund door innovatieve informatietechnologie. De ontwikkelde aanpak is overdraagbaar naar andere onderzoeksinstellingenen domeinen.

De te ontwikkelen kerncompetentie is e-science, zowel in termen van culturele en organisatorische kennis als van technologische ondersteuning. In de tijd verandert wetenschappelijke interactie fundamenteel als gevolg van digitalisering, netwerken en automatische verwerking van data. Digitaal publiceren is standaard geworden, wat de weg opent voor nieuwe vormen van wisselwerking. Datasets, modellen, aantekeningen, deelconclusies, protocollen, doodlopende wegen en premature ideeën kunnen gedeeld worden als dynamische ‘content’ door het hele onderzoeksproces heen. Onmiddellijke feedback, text mining en data mining, en het automatisch vergelijken met bestaande data wordt mogelijk. Uiteindelijk zullen we in staat zijn om wetenschappelijke output in een formeel raamwerk uit te drukken waarover we semi-automatisch nieuwe kennis kunnen afleiden.

We onderscheiden binnen dit project twee ontwikkellijnen:

  • De ontwikkeling van tools voor work flows en voor data-integratie. Deze maken het mogelijk data uit verschillende bronnen, systemen en met verschillende formaten te traceren en te combineren. Het verrijken van onderzoeksinformatie met semantiek en multimedia is een alternatief voor de traditionele aanpak.
  • Geïntegreerd elektronisch labjournaal. Het op een goede manier vastleggen van wetenschappelijke kennis begint in het lab. Deze werkwijze heeft invloed op het omgaan met IPR en claims op kennis, maar ook op de effectiviteit van de individuele onderzoeker.

Publicaties