Project

Terugdringen belemmeringen bij beheersing voedselverspilling

Het doel van het project is om tot een hogere verwaarding (hergebruik of meerwaarde) van reststromen (secundare grondstoffen / surplus voedsel) in de voedselketen, met name gericht op out-of-home sectoren and retail/groothandel. Ook wordt gekeken naar de belemmeringen, vanuit bedrijfsprocessen, ketensamenwerking en de beleidscontext (incl. wetgeving, zowel nationaal als EU-niveau), en hoe deze opgeheven kunnen worden.

Doelstelling

Het doel van het project is om tot een hogere verwaarding (hergebruik of meerwaarde) van reststromen in supermarkten, horeca en speciaalzaken te komen. Dit leidt tot de volgende activiteiten:

  1. Het vaststellen van die verkooppunten waar regel- en wetgeving leidt tot de grootste reststromen
  2. Voor een select aantal verkooppunten uitzoeken hoe bestaande reststromen een hoogwaardigere bestemming kunnen krijgen.
  3. Voor een select aantal verkooppunten uitzoeken hoe het aanpassen van wet- en regelgeving kan leiden tot een meerwaarde van de bestaande reststromen.
  4. Afsluiten met aanbevelingen voor implementatie voor deze verkooppunten

Publicaties