Project

The Feeding City

Het onderzoeksprogramma The Feeding City is een samenwerking tussen AMS Institute, gemeente Almere, provincie Flevoland en Aeres Hogeschool en is ingebed in de Flevo Campus die ruimte gaat bieden aan onderzoek, onderwijs en ondernemerschap rond het thema voedsel en de stad. Doel van het programma is het voedselsysteem van de stad te innoveren, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, instellingen en burgers uit de stad en de omringende regio.

Thema's onderzoek

Thema’s van onderzoek zijn: de relatie voedsel, groen en gezondheid in de stad, voedsel in de stad als aanjager van de circulaire economie, nieuwe vormen van voedselproductie en logistieke systemen in de stad, en voedsel en ‘do it yourself’ stadsplanning. De voorbereiding van drie spraakmakende projecten is inmiddels opgestart: de Healing garden, de Straat van de toekomst en City farming. In de komende periode zal het programma verder ingevuld worden. Daarnaast worden ook een Summer School en een Floriade Dialoog georganiseerd.

Burgerinitiatieven omtrent voedsel

Voedsel in de stad is een opkomend thema. Dat heeft er mee te maken dat voedsel raakvlakken heeft met vrijwel alle aspecten van de urbane samenleving. Of we nu de gezondheid van burgers willen bevorderen, sociale cohesie willen stimuleren, minder afval willen produceren, kringlopen van grondstoffen willen sluiten, vervoersstromen efficiënter willen maken, of de werkgelegenheid een impuls willen geven. Daarom zijn er juist op dit terrein veel initiatieven van bewoners en ondernemers. Het Urban Food Policy Pact, dat vorig jaar in Milaan door 129 burgemeesters werd ondertekend, laat zien dat stadsbesturen besef hebben van de innovatiekracht op dit terrein.

Onderzoek naar het voedselsysteem

Almere en Flevoland zijn bij uitstek geschikt voor onderzoek naar het voedselsysteem in een living lab – de gangbare vorm van onderzoek bij AMS Institute –, niet alleen vanwege de hoeveelheid groen of de vooraanstaande positie van de agro-sector, maar ook vanwege de ambitie om voedsel en alles wat daarmee samenhangt centraal te stellen in de verdere ontwikkeling van de stad. Daarbij komt dat de Floriade in 2022 met het thema ‘Feeding the City’ geweldige kansen biedt om prototypes van innovaties te testen en te showen aan een groot internationaal publiek.