Project

Toepassingsmogelijkheid DLIB website voor CEI

Het project richtte zich op het beschikbaar maken van CEI gegevens via een publicatie web-tool. Momenteel worden deze gegevens overwegend via hard-copy publicaties beschikbaar gesteld. De web-tool geeft de mogelijkheid om door de resultaten te scrollen en zelf de gewenste elementen te gebruiken voor een 'eigen' publicatie. Ook is hergebruik van informatie uit verschillende publicaties mogelijk.

Resultaten

Als uitvloeisel van dit project is per 19 december 2012, onder de nieuwe domeinnaam www.barometer-agrarische-sectoren.nl een site online gegaan. Daarbij is een handleiding geschreven. Daarnaast is ook een evaluatie van het project beschikbaar, met daarin aanbevelingen voor toekomstig gebruik van de tool voor andere CEI projecten.