Project

Toetsontwikkeling en systeemaanpak PSTVd Dahlia

PSTVd (aardappelspindelknolviroïde) is een quarantaine viroïde waarvan sinds enkele jaren bekend is dat het ook Dahlia als waardplant heeft.

Dit project heeft tot doel om de ontbrekende kennis over dit viroïde in Dahlia in kaart te brengen zoals: Hoe besmettelijk is dit viroïde in Dahlia, wat is de beste toetsmethode om het viroïde aan te tonen, hoe goed is het aantoonbaar gedurende het jaar, hoe is verdeling over de plant, welke omstandigheden zijn van invloed op de aantoonbaarheid. Deze kennis moet leiden tot een systeemaanpak om besmetting te voorkomen.

Publicaties

  1. Toetsontwikkeling PSTVd in Dahlia