Project

Topsector voeding thuiswonende ouderen

PPS voorstellen indienen bij de topsector Agrifood rondom voeding en ouderen.

Doelstelling project

Vormen consortia om PPS voorstellen in te dienen bij de topsector Agrifood rondom voeding en ouderen.

Resultaten

4 ingediende voorstellen en 2 gehonoreerde projecten.