Project

Transitie fosfaat en verkenning uitputting andere mineralen

Minerale nutriënten zijn niet oneindig beschikbaar maar door de groeiende wereldbevolking neemt de behoefte aan deze nutriënten wel toe. Fosfaat is een van deze nutriënten. Een vervanger voor fosfaat bestaat er niet, maar het is wel recyclebaar.

Doelstelling

Het doel van dit project is om de analyse die in 2011 is uitgevoerd naar de sluiting van de fosfaatkringloop verder te verdiepen door te kijken wat de mogelijke gevolgen van deze sluiting zijn voor het voedselpakket van de Europeaan. Verder wordt er verkend welke minerale nutriënten er nog meer uitputten, wat hier de gevolgen van kunnen zijn en hoe dit tegen gegaan kan worden.

Beoogd resultaat

De resultaten worden vastgelegd in rapporten.

Werkwijze

De doelstelling die betrekking heeft op de uitputting van fosfaat zal in de periode van januari 2012 tot eind juni 2012 worden gerealiseerd door de werkgroep die in 2011 al aan dit onderwerp heeft gewerkt. Voor de andere micronutriënten (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Cl, Co, Na, Se, I, Cr, Ni, V, Sn, As, F) zal eerst een screening en prioritering uitgevoerd worden (januari-maart 2012). Vervolgens zullen de prioritaire elementen dieper worden geanalyseerd door het in kaart brengen van de gevolgen en mogelijke oplossingen van de uitputting (maart-september 2012). Tot slot zal er een synthese en samenvatting van de resultaten zijn in werkgroepverband en zal er een bespreking zijn van de resultaten in een workshop waar de industrie en het bedrijfsleven ook voor worden uitgenodigd (september-november 2012).