Project

Tripsresistentie in prei verhogen

Tripsschade in prei is een groot probleem. In de gangbare teelt wordt veel gespoten tegen trips. In de biologische teelt wordt prei met veel tripsschade afgezet als tweedeklas prei. Doel van dit project is verhoging van de tripsresistentie in voor de landbouw beschikbare preirassen.

Doelstelling

Met het onderzoeksprogramma “Groene Veredeling” stimuleert het ministerie van EZ een verdere verduurzaming van de landbouw. Doelen hierbij zijn onder andere het terugdringen van inputs als gewasbeschermingsmiddelen, bemesting en water. Hiertoe zijn rassen nodig die naast een goede opbrengst en oogstzekerheid, beschikken over resistentie tegen ziekten en plagen en die efficiënt gebruik maken van nutriënten.

Low-input was eerst kenmerkend voor de biologische sector, tegenwoordig heeft ook de gangbare sector belangstelling. Dit project past dan ook uitstekend bij Innovatiethema “Meer met minder” van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Tripsschade in prei is een groot probleem. In de gangbare teelt wordt veel gespoten tegen trips. In de biologische teelt wordt prei met veel tripsschade afgezet als tweedeklas prei. Dit leidt tot inkomensderving voor telers. De verwachting is dat met robuuste tripsresistente preirassen het gebruik van insecticiden sterk zal terugdringen.

Doel van dit project is verhoging van de tripsresistentie in voor de landbouw beschikbare preirassen. Om succesvol en efficiënt op resistentie tegen trips te kunnen veredelen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • goede toetsmethode om efficiënt op resistentie te kunnen selecteren
 • goede resistentiebron 
 • (globaal) inzicht in overerving resistentie.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven.

Werkwijze

 • Veldproeven op resistentie tegen trips
 • Vermeerderen of kruisen van resistent met plantmateriaal met vatbare cultivars
 • Onderzoeken resistentiemechanismen in resistentiebronnen

  Resultaten

  In veldproeven met genenbankmateriaal zijn accessies gevonden met resistentie tegen trips. Er zijn kruisingen gemaakt tussen prei en verschillende wilde soorten. Deze kruisingen worden in 2013 verder onderzocht.

  Output

  • Akkermans, Guy (2014) Ouderwets kruisen (interview met Karin Burger), Resource, 14 augustus 2014, p8.
  • Scholten, Olga (2014) Demonstratie over veredelingsonderzoek tripsresistentie in prei. Publieksdag Groene Veredeling, 28 juni 2014.
  • Scholten, Olga, Burger, Karin, Henken, Betty & Vosman, Ben (2013) Veredelingsonderzoek tripsresistentie in prei. Reader Prei Demodag 2013, ZLTO en Landelijke Preidag 2013, PPO Vredepeel, 11 oktober 2013, & demonstratie in het proefveld.
  • Doorn, Dick van (2012) Volgend jaar resultaat kruisingen bekend - Vooral wilde soorten kunnen bijdragen aan tripsresistentie in prei (interview met Olga Scholten en Betty Henken), Nieuwe Oogst, 22 september 2012, p6-7.
  • Vosman, Ben (2011) Veredelingsonderzoek Tripsresistentie prei, Kick off Groene Veredeling, Enkhuizen, 17 november 2011, lezing

   Publicaties