Trusted source 1: transparantie in de biologische sojaketen

Project

Trusted source 1: transparantie in de biologische sojaketen

In dit project hebben enkele bedrijven die zijn aangesloten bij Bionext (organisatie voor ketenversterking in de biologische sector) verkend of in de keten van biologische soja de betrouwbaarheid van informatie in de hele keten kan verbeteren. Het gaat hierbij in het bijzonder om de volgende aspecten van informatie: de herkomst, samenstelling, behandeling en de certificering van sojaproducten.

Uit dit onderzoek is gebleken dat niet de betrouwbaarheid van informatie een issue is, maar vooral de beperkte beschikbaarheid van informatie. De uitwisseling van informatie tussen de ketenpartijen kan meer gestructureerd plaatsvinden door het gebruik van een gezamenlijke aanpak systeem. Een eerste start in deze aanpak zou kunnen zijn om alle documenten over specifieke batches of ladingen te verzamelen. Gegeven de randvoorwaarden van de betrokken ketenpartijen wordt gedacht aan  een hybride oplossing op basis van de combinatie van blockchain en relationele databases.

De consortiumpartijen zijn tot de conclusie gekomen dat op dit moment de business case rond een dergelijk systeem nog niet duidelijk is. Men wil nu eerst meer zicht krijgen op de te verwachten investeringen en baten voor elk van de betrokken partijen. Om die reden is besloten in 2019 geen vervolgonderzoek te starten binnen het Trusted Source project.