Project

Trusted source 2: transparante teelt

De pilot ‘Transparante teelt’ onderzoekt voor een aantal domeinen binnen de versketen de informatiestromen en knelpunten binnen deze stromen bij primaire producenten. . In het bijzonder gaat het om informatie over gewasbeschermingsmiddelen, dierbehandelingsmiddelen, diervoeder en locaties.

De stichting Fresh Upstream is een samenwerkingsplatform van FNLI, CBL, GroentenFruitHuis, FrugICom, LTO Nederland, NEVEDI en GS1 Nederland. Samen met de stakeholders van Fresh Upstream brengt deze pilot de informatiestromen en knelpunten binnen de versketen in kaart. We werken aan de bewustwording rond het belang van standaardisatie van datastromen en de koppeling van informatie in de keten. Daarnaast wordt de gewenste toekomstige situatie geschetst voor de domeinen:

  • Masterdata Gewasbeschermingsmiddelen
  • Masterdata Dierbehandelingsmiddelen
  • GLN (Global Location Number) Key Identifier Farm
  • Feed Datasheet

In 2018 is de gegevensuitwisseling rond gewasbeschermingsmiddelen onderzocht. Daarnaast is een start gemaakt met gegevens rond dierbehandelingsmiddelen. Het onderzoek loopt door in 2019, waarna ook de onderwerpen locatie-identificatie en diervoederketen aan de orde komen.