Trusted source 3: duurzame catering

Project

Trusted source 3: duurzame catering

De pilot met de Vereniging Nederlandse Cateringorganisatie (Veneca) richt zich op gestandaardiseerde duurzaamheidsinformatie voor inkoop door cateringbedrijven. In de pilot worden de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de klimaatimpact per product onderzocht. In eerste instantie richten we ons daarbij op de CO2-voetafdruk. Het doel is om een methode te ontwikkelen die breed toepasbaar is en op een gestandaardiseerde manier werkt.

Uit de pilot blijkt dat het ontwikkelen van een rekenmethode (raamwerk) mogelijk is als het in twee fasen wordt opgesplitst: productcategorie fase en product fase. In de eerste fase worden op het niveau van productcategorieën een aantal sleutelvragen bepaald per categorie. In de tweede, product-specifieke fase wordt vervolgens op basis van de sleutelvragen de klimaatimpact per product bepaald. Het productproces kan pas doorlopen worden als het categorieproces is afgerond. De kracht van deze opzet is dat het mogelijk is om te differentiëren op productniveau, terwijl het hele raamwerk relatief eenvoudig blijft.

Het raamwerk staat nog in de steigers. Aandachtspunten bij de doorontwikkeling zijn: de nauwkeurigheid van de methode en de standaardisatie van de processen. Het aanpakken van beide punten zal leiden tot een brede en efficiënte toepassing van het raamwerk en daarmee tot inzicht in mogelijkheden om de klimaatimpact van de cateringsector in Nederland te verminderen.