Trusted source 4: bewuste consument

Project

Trusted source 4: bewuste consument

Questionmark heeft een digitaal platform ontwikkeld waarop de duurzaamheidsinspanningen van voedselmerken transparant worden voor consumenten, bedrijven, inkopers, journalisten, overheden, investeerders en andere belanghebbenden. De gedachte is dat als het duurzaamheidsbeleid van voedselmerken zichtbaar wordt voor de buitenwereld, het voor voedselmerken loont om zich (nog meer) op duurzaamheid te onderscheiden.

Om de duurzaamheidskenmerken van voedselmerken te bepalen is binnen het project Trusted Source gewerkt met de vragenlijsten van The Sustainability Consortium. De vragen zijn aangepast voor gebruik in Nederland en zijn vertaald naar een eenduidige score die in de communicatie met de consument gebruikt kan worden. Daarnaast is via een consumentenonderzoek het digitale platform met  duurzaamheidsinformatie geĆ«valueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de informatie op het digitaal platform betrouwbaar en duidelijk overkomt. De feedback van een focusgroep (willekeurig gekozen groep van consumenten) wordt gebruikt om het platform verder te verbeteren.