Project

Uitbreiding bestandsmonitoring IJsselmeer en Markermeer

In het IJsselmeer en het Markermeer worden de visbestanden op het open water jaarlijks bemonsterd met actieve tuigen. Deze reguliere bemonstering is niet geschikt om karakteristieken van de bestandsopbouw van schubvissoorten te monitoren omdat de gebruikte methodiek selectief is voor kleine vis. Grotere vissen worden niet goed gevangen. Dit betekent dat de reguliere survey niet volstaat voor het ontwikkelen en beoordelen van visserijbeleid met betrekking tot de bestanden van de schubvissoorten blankvoorn, brasem, snoekbaars en baars.

Aanvullende monitoring met behulp van staand want met verschillende maaswijdtes is een goede aanvulling op de reguliere monitoring waar het gaat om informatieverzameling over de populatie-opbouw.Ook levert de reguliere survey informatie met betrekking tot veranderingen in de verhouding maatse en ondermaatse vis, zoals vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt gevraagd. De in 2014 ontwikkelde maatlat voor snoekbaars is gebaseerd op data afkomstig van de staand want monitoring in IJsselmeer en Markermeer in 2014.

In 2015 worden nieuwe vangst- en visserijadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem gegeven, ook hierin zullen de data uit de staand want monitoring van 2014 waar mogelijk worden meegenomen.

Deliverables

  • Ruwe data, opgewerkte data een beknopte rapportage van de survey en de data analyse.

Publicaties