Project

VLAG AIO Risk-benefit flavonoïden

Voedings-polyfenolen als quercetine worden geassocieerd met gunstige gezondheidseffecten. Epidemiologische studies tonen aan dat er een verband is tussen quercetine-inname en een vermindering van het risico op cardiovasculaire ziekten. Om dit te onderzoeken werkt een AIO aan een risk-benefit studie voor hoge flavonoïde innames.

Activiteiten

Eerder onderzoek van onze groep liet zien dat quercetine, een van de flavonoïden, het vetzuurmetabolisme beïnvloedde, waardoor we verwachtten dat quercetine de spiegels van vrije vetzuren (FFA) en triglyceriden (TG) verlaagt. Lagere plasmawaardes van deze verbindingen zijn gunstig, omdat ze het risico op hart- en vaatziekten verlagen. In een muizenstudie hebben we het effect van quercetine op de plasma spiegels van deze stoffen onderzocht.

Resultaten

Dit onderzoek werd in eerste instantie vertraagd doordat bleek dat de normaal gebruikte analysemethoden voor FFA en TGA gestoord worden door quercetine. Met behulp van alternatieve methoden lieten we vervolgens zien dat quercetine inderdaad FFA en TG verlaagde. Uit microarray analyses bleek dat het effect veroorzaakt wordt door een verhoogde vetzuuroxidatie in de lever, door het opreguleren van de transcriptiefactor Car. We konden geen toxische effecten van de hoge quercetine doses vaststellen.

Publicaties