Project

Valleivarken in transitie naar circulaire varkenshouderij

ValleiVarken is een samenwerkingsverband tussen een varkenshouder, slachterij en retail. Het unieke van Valleivarken is, dat de varkenshouders met hun afnemers een vaste afzet hebben afgesproken tegen een vaste kwaliteit en prijs. Dit biedt een hoge mate van stabiliteit van het productieproces. Daarbij ligt de focus op vlees dat welzijns- en milieuvriendelijk is geproduceerd.

De Wetenschapswinkel gaat Valleivarken ondersteunen bij het zetten van de volgende stap in de transitie naar circulaire varkenshouderij.

Hiertoe wordt de samenwerking opgezocht met onder andere akkerbouwers (voor de productie van varkensvoer in ruil voor varkensmest) en een veevoerfabrikant, Agrifirm, tevens deelnemer in Valleivarken. Verder zijn aan ValleiVarken ook drie varkenshouders verbonden (1 vermeerderaar en 2 mesters), een slachterij (Gosschalk, Epe) en als retail BONI supermarkten en cateraar/traiteur de Kroes.

Valleivarken kan daarbij als interessante casus dienen voor andere gangbare bedrijven in de (varkens)houderij die circulair willen gaan produceren.

Met name zal onderzocht worden:

  • Of er akkerbouwbedrijven in de regio te vinden zijn die de mogelijkheid van zo’n samenwerkingsverband willen onderzoeken.
  • Aan welke voorwaarden een dergelijk samenwerkingsverband zou moeten voldoen.

Ook wordt gemonitord welke lessen geleerd kunnen worden uit deze casus en welk beleid en welke overheidsmaatregelen nodig zijn om de transitie naar circulaire varkenshouderij te ondersteunen.

Projectuitvoering

  • Francien de Jonge (projectleider)
  • Studenten Act-TEAM 2461 (2020): Tomas van der Heijden, Lisa Ligtermoet, Arjan Uijterlinde, Ferneau Ploumen, Sijin Chen, Zhao Zhao

Downloads: