Project

Vallei Varken in transitie naar circulaire varkenshouderij

Vallei Varken is een samenwerkingsverband tussen een varkenshouder, slachterij en retail. Het unieke van Vallei Varken is, dat de varkenshouders met hun afnemers een vaste afzet hebben afgesproken tegen een vaste kwaliteit en prijs. Dit biedt een hoge mate van stabiliteit van het productieproces. Daarbij ligt de focus op vlees dat welzijns- en milieuvriendelijk is geproduceerd.

Vallei Varken wil een stap voorwaarts zetten richting circulaire varkenshouderij en zoekt daarom de samenwerking met akkerbouwers, om zo mest te kunnen ruilen voor voedergewassen. De Wetenschapswinkel van Wageningen University&Research (WUR) heeft Vallei Varken ondersteund bij het onderzoeken van het proces dat kan leiden tot een dergelijke samenwerking.

Studenten hebben na verkenning van het onderwerp twee akkerbouwers gevonden die geïnteresseerd zijn in samenwerking met Vallei Varken. Voor een verdere uitwerking van deze samenwerking hebben de studenten eerst de individuele voorkeuren en mogelijkheden geïnventariseerd. Vervolgens hebben ze drie mogelijke scenario’s ontwikkeld:

Deze drie scenario’s dienen als startpunt voor het gesprek over samenwerking tussen de huidige deelnemers van Vallei Varken en de akkerbouwers. De scenario’s kunnen zowel apart als in combinatie worden uitgevoerd. Scenario 1 lijkt het makkelijkste als eerste stap te implementeren.  Vervolggesprekken tussen Vallei Varken en de akkerbouwers zijn nodig om de voedergewassen optimaal in de gewasrotatie van de akkerbouwers te kunnen implementeren.

Op de langere termijn zouden meer akkerbouwers benaderd moeten worden om aan de behoeftes van Vallei Varken te kunnen voldoen.

Downloads

ACT-team 2461

ACT-team 2606 (2021)

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan