Project

Van groene grondstoffen naar biobased materialen

In het project van groene grondstoffen naar biobased materialen zijn een aantal practicummodules ontwikkeld voor een vijftiental Hogescholen in Nederland. Er is namelijk een toenemende belangstelling om groen en grijs onderwijs te combineren in relatie met de Biobased Economy. In samenwerking met de HBO-instellingen (en het CBBE) zijn practicummodules opgezet. De eerste module gaat over biomassa-ontsluiting, fermentatie en zuivering van bouwstenen. De tweede module gaat over de synthese van bioplastics uit biobased bouwstenen. De laatste module gaat over de eigenschappen van biopolymeren. Daarnaast is nog een ander module geschreven die beschrijft hoe je van zetmeel plastics kunt maken. Deze modules worden of zijn toegepast in het curriculum van de 15 HBO-instellingen om op deze manier het onderwijs in de Biobased Economy te versterken. Ook zijn er gastcolleges gegeven en rondleidingen bij Wageningen UR Food & Biobased Research om studenten te enthousiasmeren voor deBiobased Economy.

Practica modules:

 • Van stro naar melkzuur
 • Van melkzuur naar polymeren
 • Eigenschappen van polymelkzuur
 • Van zetmeel naar plastic

Gastcolleges/praatjes:

 • VHL, Rob Bakker, Biobrandstoffen en Bioraffinage
 • VHL, Karin Molenveld, Biokunstoffen algemeen
 • InHolland, Ben van den Broek, Biobased Economy
 • In Holland, Ben van den Broek, Biocomposieten
 • HvA, Frans Kappen, Workshop Design challenges with biobased plastics
 • HvA, Frans Kappen, Design challenges with biobased plastics
 • HZ, Rutger Knoop, From renewable monomer to polymer
 • Hogeschool Zuyd, Ben van den Broek, Biobased Economy

Rondleidingen + praatjes bij Wageningen UR FBR:

 • HAN, Bioplastic verwerking
 • Windesheim, Biobased Economy + biokunstofverwerking
 • VHL, Fermentatie/voorbewerking + biokunstofverwerking
 • HvA, Biobased economy +kunstofwerwerking

Publicaties