Project

Verankering van klimaatverandering op provinciaal, regionaal en lokaal schaalniveau in de provincie Gelderland

Wageningen Environmental Research (Alterra), GrondRR en Geodan werken samen met het waterschap Vallei en Veluwe, de regio Foodvalley, de provincie Gelderland en de gemeenten Amersfoort en Ederveen aan een visie voor een toekomstbestendig watersysteem. Belangrijk onderdeel van deze visie is een gedeeld beeld van trends die van invloed zullen zijn op het watersysteem.

Het gaat hierbij niet alleen om veranderingen in het klimaatsysteem, maar ook om sociaal economische trends en de gevolgen daarvan op de ruimtelijke ontwikkelingen en het watersysteem.

Er zijn interactieve trendanalyses en kwetsbaarhedenkaarten gegenereerd op verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Deze zijn als onderleggers gebruikt in interactieve ontwerpsessies op schaalniveau van provincie, regio en stad. Dit heeft geresulteerd in een inspirerende visie op hoofdlijnen. Deze visie is vervolgens verder ingevuld voor zowel het gemeentelijke niveau (cases Amersfoort en Ederveen) als het regionale niveau (regio Food Valley).

De methode die via al deze activiteiten tot stand is gekomen, blijkt met succes bij te dragen aan het hanteerbaar maken van klimaatverandering waarbij verschillende schaalniveaus op elkaar worden afgestemd. Zo is de interactieve kwetsbaarhedenkaart van de provincie opgenomen in de omgevingsvisie Gelderland en werkt Amersfoort dit verder uit in een klimaatstrategie.

project alterra.jpg