Project

Verantwoord achterwege laten van ingrepen (leghennen en ouderdieren)

Bepaalde ingrepen zijn vooralsnog toegelaten, maar moeten op zo kort mogelijke termijn overbodig worden. Tot op heden zijn daar onvoldoende aangrijpingspunten voor.

Aangrijpingspunten kunnen gevonden worden in de erfelijke aanleg van de kip, de werkwijze bij opfok en bij volwassen dieren op het vlak van voeding, stressmanagement en huisvesting. Het onderzoek bouwt voort op lopend onderzoek. Er is een link naar NWO-onderzoek naar genetische aspecten van sociaal gedrag (zie ook Breed4Food, AF-12018). In deze PPS komt toepassingsgericht onderzoek aan de orde.

Publicaties