Project

Verbeteren van Maleisische inspectie voor aquacultuur en visserij

Vergroten van kennis en vaardigheden bij Ministerie van Gezondheid en het Departement voor Visserij als EU-geaccrediteerde Bevoegde Autoriteit.