Project

Verduurzaming halal

Stichting Groene Moslims is een consumentenorganisatie die moslims vanuit een religieuze visie op duurzame ontwikkeling wil betrekken bij oplossingen voor het klimaatprobleem en het armoedeprobleem.

Hun doel is om het milieubewustzijn van moslimconsumenten en –ondernemers te bevorderen en aan te zetten tot duurzaam consumeren en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is echter onvoldoende bekend over de mate waarin, en onder welke voorwaarden er bij moslimconsumenten, islamitische slagers, vleesverwerkers en retailers in Nederland, interesse is in de verduurzaming van halalvlees.  Het doel van dit project is om dit inzicht te verkrijgen, maar ook om de mogelijkheden voor de afzet van dergelijke producten in kaart te brengen.

Aanpak en tijdspad

  • Stap 1: Formeren van een begeleidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van Stichting Groene Moslims, islamitische slagers, verwerkers en retailers.
  • Stap 2: Plan van Aanpak formuleren met de begeleidingsgroep en LEI.
  • Stap 3: Kennismaking en verkenning rondom het thema verduurzaming van halalvlees. De begeleidingsgroep zal worden uitgenodigd. Hierna zal besloten worden of een consumentenonderzoek naar de behoefte van verduurzaming van halalvlees onder moslimconsumenten gewenst is.
  • Stap 4: Eventueel kwalitatief onderzoek onder moslimconsumenten om hun behoefte aan verduurzaming van halalvlees vast te stellen.
  • Stap 5: LEI-rapport.

Resultaten

Omdat de opzet en de uitvoering van dit project in samenspraak met het bedrijfsleven zijn ontwikkelt, is de kans groot op een goede doorwerking van de resultaten. Het resultaat van dit project zal het inzicht zijn in de bereidheid van de moslimse consument in Nederland om te kiezen voor duurzamer halalvlees. De marktkansen van duurzamer halalvlees (bijvoorbeeld in de vorm van biologisch halalvlees) kunnen met deze kennis beter benut worden.