Project

Vereenvoudiging van de uitvoering GLB

De belangrijkste doelstelling van dit project is het optimaliseren van het uitvoeringsproces van DR en duidelijkheid te creëren voor gebruikers en leveranciers van ruimtelijke data.

De belangrijkste doelstelling van dit project is het optimaliseren van het uitvoeringsproces van DR en duidelijkheid te creëren voor gebruikers en leveranciers van ruimtelijke data.

Het uitvoeren van een benchmarking van de verschillende bronnen en methoden die beschikbaar zijn op het gebied van inwinnen van ruimtelijke data (GNSS, digitaliseren en objectherkenning).

Opstellen beoordelingsprotocol hoe om te gaan met nieuwe ruimtelijke informatie.

Opstellen van een meetprotocol voor GNSS-metingen. Het huidige protocol dat gebruikt wordt bij het uitvoeren van GNSS-metingen is voor overgrote deel gebaseerd op de digitaliseringsinstructie voor het digitaliseren van objecten op basis van een luchtfoto. GNSS-metingen vereisen op een aantal punten een andere aanpak.

Ontwikkelen van een procedure die op basis van bestaande en beschikbare (ruimtelijke) databronnen een kwaliteitsoordeel geeft per referentieperceel. Op basis van dit kwaliteitsoordeel is DR in staat percelen in het perceelsregister te selecteren die geactualiseerd moeten worden. 

Inventariseren en onderzoeken van mogelijkheden om via geautomatiseerde ‘change detection’ van beeldmateriaal  percelen of landschapselementen te selecteren die gewijzigd zijn. Is deze techniek bruikbaar en beschikbaar voor DR om het gehele perceelsregister hiermee te actualiseren?