Project

Vergroten duurzaam markaandeel alternatief visvoer

Vismeel en visolie zijn op dit moment de belangrijkste grondstoffen in visvoeder. Van deze grondstoffen wordt verondersteld dat zij niet duurzaam zijn.

Daarom is het doel van dit project om uit te zoeken welke beleidsmaatregelen ervoor kunnen zorgen dat vismeel en visolie in visvoeder vervangen gaan worden door plantaardige grondstoffen. Vier aspecten worden hierbij in acht genomen: 1) Het alternatief moet wel duurzamer zijn dan vismeel en visolie. 2) Het alternatief mag het welzijn van de vis niet verslechteren. 3) De voedingswaarde van de vis moet op peil blijven en 4) het moet economisch haalbaar zijn.

Aanpak en tijdspad

Door middel van een deskstudie, interviews op basis van een vragenlijst en een workshop zal de onderzoeksvraag beantwoord worden. Van januari tot en met februari is de vismarkt en –keten in kaart gebracht. Van maart tot en met mei werd een inventarisatie gemaakt van de kansen en belemmeringen van het plantaardige alternatief. Van Juni tot en met augustus wordt uitgezocht of er door het vervangen van vismeel door plantaardige eiwitten marktfalen ontstaat, waar in de keten dit optreed en wat het bedrijfsleven en de overheid aan kunnen doen om dit falen op te heffen.

Resultaten

inleiding van de workshop met verschillende partijen uit de keten wordt een presentatie gemaakt. De resultaten van de workshop worden in een verslag beschreven.