vlas in akker

Project

Verificatie HAIR o.b.v. eindevaluatie EDG

Beoogd doel is draagvlak te creëren voor het nieuwe Europese instrument HAIR2010.

Dit model is inzetbaar voor het berekenen van risico-indicatoren in de Europese Unie. Het project is relevant voor de interim- en eindevaluatie van het Nationale Actieplan dat Nederland bij de Europese Commissie aanbiedt.

Berekeningen ter ondersteuning van de EDG-2010 zijn in het verleden uitgevoerd met de NMI 3. In 2011 is het vergelijkbare instrument  HAIR2010 voor gebruik in de EU opgeleverd. De vraag is hoe de uitkomsten van HAIR2010 zich verhouden tot die van de NMI 3.

Werkwijze

Alterra ontwikkelt een publicatie over HAIR2010 en de workshop HAIR2010 Risk Indicators. Kennisinstituten in een aantal EU-lidstaten helpen mee bij de voorbereiding van de workshop. Deze vindt plaats op 12 en 13 januari 2012. De einddatum van het project is mede hierdoor verschoven van 2011 naar 2012.

Resultaten

  • De workshop HAIR2010 Risk Indicators is succesvol verlopen. Een verslag ervan is geplaatst op www.pesticidemodels.eu.
  • Kruijne, R. 2013. HAIR Risk Indicators used for evaluating sustainable plant protection in fruit orchards. Proceedings of the VIII Int. Conf. on Integrated Fruit Production, October 7-12, 2012. Kusadasi, Turkey. IOBC/WPRS Bulletin No. xx, pp. 491-495. (Publicatie wel gaccepteerd, maar nog niet verschenen).