Project

Vermaatschappelijking van natuurbeleid in een Europese context

Er is bij het PBL behoefte aan inzicht in de wijze waarop maatschappelijk initiatief ingezet kan worden, o.a. voor de meest beschermde delen van de natuur; de EHS en Natura 2000.
Het doel van het project is inzicht te geven hoe in het zich vernieuwende Nederlandse natuurbeleid kan worden omgegaan met maatschappelijk initiatief, in relatie tot Europese verplichtingen in het natuurbeleid.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wil weten hoe maatschappelijk initiatief ingezet kan worden in het natuurbeleid, gezien de twee trends die we tegelijkertijd in het beleid zien, internationalisering en vermaatschappelijking van het beleid.  Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de spanning tussen enerzijds de versterkte focus van de herijkte EHS op internationale verplichtingen enerzijds en anderzijds de wens tot vermaatschappelijking van natuur vanuit de overheid en de energieke samenleving.


Activiteiten zijn:

  • Voorbereidende fase: verdere vraagarticulatie binnen PBL
  • Verkenning beleidsstrategieen voor maatschappelijk initiatief
  • Verkenning wensen en initiatieven voor natuur vanuit de maatschappij
  • Confrontatie tussen maatschappelijke energie en beleid
  • Analyseren consequenties hiervan voor overheden en samenleving
  • Beleidsaanbevelingen schrijven
  • Voorbereiden internationale onderzoek/ Europese inspiratie (vindt plaats in 2014)

Resultaten zijn:

  • WOT-rapportage over natuurbeleid tussen Europese verplichtingen en vermaatschappelijking van natuur
  • Beleidsaanbevelingen op overkoepeld niveau
  • Publicatie in tijdschrift

Publicaties