Project

Verminderen risico van mycotoxinen in voedselketen

Mycotoxinen, gifstoffen van schimmels, vormen een constante bedreiging voor mens en dier. Door toegenomen internationale handel en klimaatveranderingen is grote behoefte aan wereldwijde, multidisciplinaire en geïntegreerde strategieën voor veiligheid van voedsel- en veevoederketens.

Doelstelling

Mycotoxinen zijn gifstoffen afkomstig van schimmels. MycoRed is gericht op het terugdringen van besmettingsrisico’s van voedingsmiddelen en veevoeders met mycotoxinen. In MycoRed worden nieuwe preventieve methoden ontwikkeld. MycoRed is in 2009 van start gegaan. Plant Research International draagt bij aan de werkpakketten Biologische bestrijding en Moleculaire detectie.

Resultaten

MycoRed levert kennis over de effectiviteit van vier nieuwe antagonisten onder veldomstandigheden; en kennis over de microbiële biodiversiteit in maïsstoppels en de natuurlijke weerstand tegen kolonisatie door toxigene Fusarium-soorten.

Verder vormt MycoRed een detectieplatform voor kwantitatieve bepaling van toxine-producerende schimmels én welke mycotoxinen in het basisproduct aanwezig zijn. De resultaten van het onderzoeksproject EMTOX - dat zich richt op effecten van klimaatverandering op mycotoxinen en andere natuurlijke toxinen - zijn in 2012 gepubliceerd in een special issue van het wetenschappelijke tijdschrift Food Additives and Contaminants A.

Plan van aanpak

Biologische bestrijding

Onderzoek naar Fusarium-soorten afkomstig uit maïsstoppels uit Nederland, Italië en Nigeria wordt voortgezet. Mogelijke microbiële antagonisten (tegenspelers) worden geïsoleerd en geïdentificeerd. Uit veldproeven in Nederland en Italië worden de effecten van vier verschillende behandelingen van gewasresten met antagonisten geanalyseerd.

Moleculaire detectie
In 2012 zijn de eerder ontwikkelde primers en probes gevalideerd. Daarna zijn deze monsters getoetst op het Open array HTP-platform BIOTROVE.

Veldmonsters van private en publieke partijen worden getoetst op de aanwezigheid en concentratie van toxinen-producerende schimmels.

Publicaties