Project

Vermindering broeikasgassen GRA

Wageningen UR ondersteunt ‘t ministerie van Economische Zaken om de initiatieven van de Global Research Alliance (GRA) tot een internationaal succes te maken. Met een relevante bijdrage aan een wereldwijde voedselzekerheid en een klimaat-smart landbouw.

Doelstelling

Tijdens de eerste ministeriële top in juni 2011van de Global Research Alliance (GRA) voor de landbouwstructuur broeikasgassen hebben 33 landen een overeenkomst gesloten. De missie is om emissies in de landbouwproductie te verlagen en de koolstofopslag te verhogen. Om in de toenemende vraag naar voedsel te voorzien is verbetering van efficiëntie en productiviteit in de landbouw noodzakelijk. Dit moet op een duurzame wijze ingevuld worden. De doelen van het Nederlandse aandeel en dit project zijn bijdragen aan het Nederlandse voedselzekerheidsbeleid, versterken van de rol van het Nederlandse kennissysteem, mogelijkheden creëren voor het Nederlandse bedrijfsleven en het verhogen van de output van GRA naar politiek en agrariërs.  

Plan van Aanpak

De rol van Wageningen UR in de alliantie: in 2012 co-coördinatie van de Veehouderij onderzoeksgroep samen met NZ, co-coördinatie van de Mest Management Group binnen de LRG met Vietnam en co-coördinatie van de groep rond meetmethoden met Canada. Vanaf 2013 verandert deze rol in meer betrokkenheid bij de Croplands Research Group en in een actievere rol bij een aantal andere groepen.

Resultaten

Wageningen UR ondersteunt ‘t ministerie van EZ om het bondgenootschap tot een succes te maken. Met een relevante bijdrage aan een wereldwijde voedselzekerheid en een klimaat-smart landbouw. De resultaten en ervaringen van het project komen op de website van de Global Research Alliance en in de nieuwsbrieven van de Veehouderij onderzoeksgroep. Tevens vindt communicatie plaats via de netwerken van betrokken organisaties (nationaal en internationaal, de FAO, dierenorganisaties en technologieplatforms EU).