Project

Versnelde selectie van low input rassen fruit: ontwikkeling toets om tolerantie van rassen voor appelbloedluis te screenen

In de fruitteelt wordt gedurende het groeiseizoen frequent gespoten tegen ziekten en plagen. Zowel de geïntegreerde- als de biologische fruitteeltsector streven naar een sterk verminderde afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen. Een belangrijke weg om dit doel te bereiken is om appelrassen te telen die resistent zijn of een hoge mate van tolerantie tegen plagen en ziekten hebben. Een van de belangrijke plagen in de appelteelt is de appelbloedluis (ABL) Eriosoma lanigerum.

Door het toetsen en vervolgens gericht gebruiken van resistente rassen en/of onderstammen kan het optreden van appelbloedluis mogelijk structureel teruggedrongen worden. Het is wenselijk om in een vroeg stadium, nog voor het (kostbare) uitplanten in een proeftuin, op eenvoudige manier de gevoeligheid van een cultivar te kunnen bepalen. Dit doel wordt bereikt door:

  • een gestandaardiseerde resistentietoets te ontwikkelen en
  • het effect van resistente onderstammen/rassen te bestuderen op appelbloedluispopulatie 

Deliverables

Een gestandaardiseerde toets voor appel die een voorspelling geeft van de mate van gevoeligheid in een veldsituatie voor appelbloedluis.

Antwoord op de vraag: Levert het gebruik van een bloedluisresistente onderstam een zinvolle bijdrage aan de beheersing van appelbloedluis in Nederlandse boomgaarden?

Publicaties