Project

Versterking water- en landbouwsector in Libanon

Het Nederlandse project “Versterking water- en landbouwsector in Libanon” zal het land ondersteuning gaan bieden met geavanceerde Nederlandse kennis over water en landbouw. Wereld Waternet, de organisatie die het waterbeheer verzorgt voor de regio Amsterdam, zal zorgdragen voor de uitvoering van het project. Het project is onderdeel van een steunpakket van 86 miljoen euro dat verleden jaar door de Nederlandse regering beschikbaar werd gesteld met als doel Libanon te helpen om te gaan met de vluchtelingencrisis en de zware impact ervan op de lokale infrastructuur.

De vijf onderdelen van het project zijn:

•          Een Water Operator Partnership (WOP) tussen de Bekaa Water Establishment en Wereld Waternet. Een langdurige samenwerking tussen de twee waterbedrijven om de prestaties van de Bekaa Water Establishment te verbeteren en het bedrijf voor te bereiden om nieuwe taken op het gebied van afvalwaterbehandeling op zich te nemen.

•          Ondersteunen van de Litani River Authority bij het controleren van de waterkwaliteit en algengroei door de levering van controlestations voor het Qaraoun-meer.

•          Pilotprojecten kunstmatige aanvulling om aan te tonen dat het mogelijk is om het grondwater op kleine schaal kunstmatig aan te vullen. Hierdoor zal het aantal beschikbare zoetwaterbronnen toenemen.

•          Innovaties op het gebied van irrigatietechnieken van kleine boeren door middel van betaalbare bodemsensortechnologie en adviesdiensten, in samenwerking met Green Plan en het Libanese landbouwonderzoeksinstituut.

•          Aanpasbare kassen: het ontwikkelen van betaalbare demokassen die aangepast zijn aan de lokale omstandigheden met behulp van geavanceerde Nederlandse kastechnieken. Verbeterde kassen verhogen de gewasproductie en waterefficiëntie.

Ook is er een Expert Facility gecreëerd om de Nederlandse kennis op het gebied van water en landbouw op korte termijn in te kunnen zetten. Deze faciliteit staat ter beschikking van Libanese autoriteiten en internationale instellingen die de impact van hun activiteiten willen versterken door gebruik te maken van de kennis van Nederland.

Wereld Waternet zal een tweejarig programma opzetten in samenwerking met Wageningen University & Research en Acacia Water en in nauwe samenwerking met lokale partners: de Bekaa Water Establishment, de Litani River Authority, Green Plan, het Libanese landbouwonderzoeksinstituut, het Libanese ministerie van Energie en Water en andere Libanese instellingen.