Vertical Farming in de glastuinbouw

Project

Vertical Farming in de glastuinbouw

Vertical farming kan een oplossing bieden voor trends zoals een groeiende wereldbevolking, een groeiende vraag naar voedsel en de steeds grotere trek naar steden. Daarom gaan de experts van Glastuinbouw van Wageningen University & Research een grootschalig onderzoek starten in Bleiswijk, waarin wordt verkend wat de kansen zijn van vertical farming op commerciële basis in daglichtloze ruimtes.

Op dit moment woont meer dan 50% van de wereldbevolking en driekwart van de West-Europese bevolking in steden. Het aantal megacities met tientallen miljoenen inwoners groeit. De wereldwijde trend van bevolkingsgroei en verstedelijking leidt tot meer vraag naar vers voedsel in de stad. Tegelijkertijd is er een trend in de vraag naar duurzaam voedsel.

Het onderzoek van Glastuinbouw van WUR wil kansen bieden aan tuinders om beter in te spelen op de behoeftes van consumenten op het gebied van voeding en gezondheid. Door de korte ketens tussen productie en consumptie zijn er korte transportafstanden en zal er minder uitval in de keten zijn.

Doelstellingen binnen het project Vertical farming: