Project

Vervolg bioconsument en duurzaamheid

Het al lopende project ‘bioconsument en duurzaamheid’ richt zich op consumenten die weinig kennis hebben van duurzaamheid en hier ook weinig interesse in hebben. Het doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de manier waarop consumenten via zogenaamde perifere cues geïnformeerd kunnen worden over de duurzaamheidsaspecten van biologische voeding.

Wanneer een consument een perifere route van informatieverwerking volgt, is deze niet gemotiveerd om argumenten af te wegen. Als er beïnvloeding plaatsvindt, gebeurt dit dus niet door het verwerken van de gegeven informatie, maar door perifere cues zoals aantrekkelijke beelden of een zogenaamde ‘geloofwaardige bron’.

Aanpak en tijdspad

Voor dit onderzoek zal er waarschijnlijk gebruik gemaakt worden van keuze-experimenten. Minder bewuste afwegingen van de respondenten worden gemeten doordat ze een beperkte reactietijd krijgen en doordat alle informatie over duurzaamheid en betrouwbaarheid van biologisch in de vorm van beelden, kleuren, sferen en hooguit één woord aan de respondenten zal worden voorgelegd.

Resultaten

Omdat de opzet en de uitvoering van het onderzoek in samenspraak met het bedrijfsleven zijn vastgesteld is er een grote kans op een goede doorwerking van de resultaten. Uit het onderzoek zal naar voren komen welk van de verpakkingskenmerken (sfeer, beeld, kleur en één woord) ervoor kunnen zorgen dat de consument het biologische product duurzaam, maar ook aantrekkelijk en geloofwaardig vindt. Er wordt ook gekeken hoe dit varieert tussen verschillende groepen ‘light users’ en tussen verschillende productgroepen. Als deze resultaten worden toegepast zal dit uiteindelijk leiden tot een vergroting van de markt van duurzame producten.