Project

Vervolgproject “Actieteam Verbetering Productsamenstelling”

Binnen dit vervolgproject worden MKB bedrijven met praktische technologische kennis ondersteund tijdens het verbeteren van de productsamenstelling. Ook wordt relevante kennis over consumentenacceptatie van verbeterende producten gedeeld.

Dit vervolgproject "Actieteam Verbetering Productsamenstelling 2" heeft als doel om de levensmiddelenindustrie (leden van de FNLI) van informatie te voorzien om daarmee een bijdrage te leveren aan een gezonder productaanbod. Het gaat dan om informatie over praktische technologische kennis en consumentenacceptatiekennis over het verbeteren van de productsamenstelling. Naast het geven van advies, worden bedrijven ook ondersteund om het advies daadwerkelijk toe te passen. Verder kunnen ze deelnemen aan een workshop met ingrediëntenleveranciers die oplossingen bieden van zout-, suiker-, en vetvervangers. Dit project bestaat uit twee werkpakketonderdelen:

WP 1 Adviesgesprekken

Dit is het vervolg van het eerdere pilotproject. Er kunnen twintig nieuwe bedrijven deelnemen. Naast het geven van een advies, is er nu ook een terugkombijeenkomst, circa vier weken na het adviesgesprek bij het instituut van de expert. Bij deze terugkombijeenkomst krijgen de bedrijven ondersteuning bij de interpretatie van hun eerste resultaten, zodat het advies en de opgedane kennis daadwerkelijk in de praktijk gebracht kunnen worden.

WP 2 Workshop Markt beschikbare oplossingen

Workshop voor MKB'ers uit de levensmiddelenindustrie en ingrediëntenleveranciers van zout-, suiker-, en vetvervangers, om expertkennis over het verbeteren van productsamenstelling over te brengen en tegelijkertijd een aantal producten op smaak te laten beoordelen. De productcategorie is bakkerij en zoetwaren.

Bijdragen aan gezonder productaanbod

Dit vervolgproject zal leiden tot een bijdrage aan een gezonder productaanbod en daardoor aan een gezondere keuze door de consument, zoals vastgelegd in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Dit zal bijdragen aan het verbeteren van de volksgezondheid. Het initiatief zal de leden van de FNLI helpen om verder te gaan met het herformuleren van hun productportfolio, door de uitdagingen die ze tegenkomen bij het herformuleren met de experts te bespreken.