Project

Virtual Quota Swaps (VQS)

The European Commission (EC) sets every year total allowable catches (TACs) for fish stocks in the EU and distributes portions of the TACs to member states according to a fixed formula. Dutch fishermen cooperate with government in co-management groups to manage their individual transferrable quota. This is done by leasing and selling quota and by quota exchange between EU countries and Norway, a highly complex system that aims to contribute to an economic efficient quota uptake and a more sustainable harvest  of the North Sea stocks by using information technology. The quota swaps are arranged by co-management groups in close cooperation with individual Dutch and foreign fishing enterprises, the Dutch Fish Board, Dutch and foreign ministries, foreign producers organisations and the EC.


De Europese Commissie  bepaald ieder jaar totaal toegestane vangsten per vissoort van de EU-zee en verdeeld porties hiervan over lidstaten volgens een vaste verdeelsleutel.   Nederlandse vissers beheren samen met de overheid hun individuele verhandelbare vangstquota in co-management groepen. Dit doen zij door quota te huren, verhuren, kopen, verkopen en door quota te ruilen met andere lidstaten en Noorwegen. Dit laatste is een zeer complex systeem dat tot doel heeft een economisch efficiĆ«nte quota gebruik en een meer duurzame oogst van de Noordzee visvoorraden door gebruik van informatie technologie. De internationale quotaruilen worden gedaan door co- management groepen in samenwerking met individuele Nederlandse en buitenlandse bedrijven, het Productschap, Nederlandse en buitenlandse ministeries, buitenlandse producentenorganisaties en de Europese commissie.  Nieuwe mogelijkheden, zoals het elektronisch vislogboek , zal inde nabije toekomst gekoppeld worden aan dit systeem. Op welke wijze draagt de internationale quotaruil bij aan een duurzaam mariene beheer  en efficiĆ«nte exploitatie van de mariene hulpbron? Door analyse  en evaluatie van deze nieuwe vorm van informationeel beheer (informational governance)  met behulp van een aantal criteria zal dit onderzoek leiden tot een beter inzicht in de veranderende rol van informatie en informatie processen in het beheer van natuurlijke hulpbronnen.


Publicaties