Project

Vizier op de toekomst Noord Holland Noord

Dit project draag bij aan de realisatie van een kennis- en innovatiesysteem in de greenport regio Noord Holland Noord (Agriboard). De focus ligt hierbij op het monitoren en evalueren van de ontwikkeling van het kennis- en innovatiesysteem, Agrivizier, en het leren (onderwijs) verbinden aan het innoveren (Agrivizier).

Nieuwe opvattingen over de rol en betrokkenheid van publieke en private partijen leiden tot een andere zienswijze op de inrichting van het kennis- en innovatiesysteem, met meer focus op de kracht van regionale ontwikkeling. Het EFRO-project ‘AgriVizier’ heeft tot doel het aanjagen van innovatie in de tuinbouwsector in samenhang met de schakels in de (groene) keten. Dit om nieuwe (innovatieve) business te genereren en de internationale concurrentiekracht van de tuinbouwsector te versterken.

Ter ondersteuning van bovengenoemd proces worden vanuit BO-28 de volgende acties ondernomen:

  • De ontwikkeling van het kennis- en innovatiesysteem in de regio Noord-Holland-Noord (AgriBoard) wordt inzichtelijk gemaakt door monitoring en evaluatie (interviews), om de regio zowel intern als regio-overstijgend een spiegel met geleerde lessen voor te houden en ‘best practices’ te kunnen documenteren. Een state of the art monitoringsrapportage met aanbevelingen en bouwstenen, zal bijdragen aan een gedegen strategie voor de verdere ontwikkeling van het K&I-systeem binnen de bredere doelstelling van het EFRO-project.
  • De monitorings- en evaluatiesystematiek zal worden aangepast met indicatoren die kwalitatief het bereikte effect van een innovatiecluster kunnen weergeven (output, outcome, impact). Aan de hand van deze systematiek zullen innovatieclusters  onder de loep worden genomen (3 - 5 stuks). De rapportage biedt inzicht in kansen, knelpunten en aanbevelingen op het proces van regioleren en voor de verdere ontwikkeling van het kennis- en innovatiesysteem in regio Noord-Holland Noord.

Indien mogelijk zullen er ook studenten worden ingezet bij het monitoren van de innovatieclusters.


Deliverables


  • Een state of the art monitoringsrapportage eventueel als onderdeel van een grote monitoringsrapportage van 7 (greenport)regio’s met daarin kansen, knelpunten en aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het kennis- en innovatiesysteem.
  • Een rapportage waarin een beeld gegeven wordt van het kennismanagement binnen  de innovatieclusters (state of the art) en aanbevelingen om effectief te kunnen bijsturen. 

Publicaties