Project

Voederwaardeprijzen Rundvee

Wageningen Livestock Research berekent vierwekelijks de actuele voederwaardeprijzen voor melk- en vleesvee. De Federatie Nederlandse Diervoederketen maakt namens de Nederlandse diervoedersector deze service mogelijk. De service is een nuttig hulpmiddel voor veehouders en andere belanghebbenden bij het bepalen van aan te kopen voeders.

Gratis downloaden

De voederwaardeprijzen zijn vrij toegankelijk op de website www.voederwaardeprijzen.nl. Daardoor beschikken alle belanghebbenden altijd over actuele gegevens. De website toont de actuele gegevens in het nieuwste overzicht ‘Energie en eiwittoeslagprijzen rundvee’, evenals de resultaten van afgelopen jaren en een toelichting op het gebruik van de voederwaardeprijzen. Veehouders gebruiken de prijzen bij de voorziening in de nutriëntenbehoefte van hun vee: aankoop van ruwvoer, mengvoer, enkelvoudige grondstoffen of vochtrijke krachtvoeders. Het is in het belang van zowel leveranciers als afnemers om bij aankoop van voedermiddelen een goede afweging te kunnen maken.

Berekening

Melkvee en vleesvee hebben ieder een eigen energieprijs en eiwittoeslagprijs. Die prijzen worden berekend met actuele marktprijzen voor mengvoergrondstoffen, franco geleverd aan de mengvoerfabriek. Uit de beschikbare grondstoffen worden de prijzen van een reeks praktijkmengvoeders met uiteenlopende DVE-gehalten berekend. Binnen de gestelde eisen wordt de prijs per mengvoeder zo laag mogelijk gehouden. Daar komt nog een bedrag bij voor het samenstellen, produceren en distribueren van mengvoeders. Opgeteld komen we dan uit op een de prijs franco boerderij, exclusief btw. Uit de prijzen van de mengvoeders berekenen we vervolgens de kVEM- en kVEVI-prijs plus de toeslagprijs per kg DVE. Een hoge DVE-toeslag komt door relatief dure eiwitrijke grondstoffen. De uitgangspunten voor de berekeningen worden jaarlijks geactualiseerd. Zo is de genoemde verwerkingstoeslag per 1 januari 2017 met 50 eurocent verhoogd naar 6 euro per 100 kg.

Initiatiefnemers

Omdat er in de markt behoefte is aan onafhankelijke voederwaardeprijzen financiert de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) dit project namens de Nederlandse diervoedersector. De FND is een federatie van 10 brancheorganisaties. Binnen FND wordt de financiering van Voederwaardeprijzen Rundvee specifiek gedragen door de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Producten (Hisfa), de Overleggroep Producenten Natte Veevoeders (OPNV) en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi).