AF16012 Nutrition to improve quality of life of IBS patients

Project

Voeding die bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven van mensen met een prikkelbare darm

Prikkelbaar darm syndroom (PDS; Engels: irritable bowel syndrome (IBS)) is een ziekte die een grote groep mensen treft. Naar schatting lijdt 10-20% van de gehele wereldbevolking aan een vorm van PDS, wat de kwaliteit van leven verlaagt. Tot nu toe zijn er geen adequate behandelingen beschikbaar. Dit komt deels door de heterogene patiëntenpopulatie en de ingewikkelde pathologie van welke niet alle mechanismes zijn ontrafeld. PDS is een multifactoriële ziekte waarbij de darmwand, het immuunsysteem, entero-endocrine cellen en de microbiota een belangrijke rol spelen.

Gastro-enterologen horen vaak van patiënten dat veranderingen in hun eetgewoonten het meeste effect hebben op het reduceren van de symptomen van PDS. Het is echter onduidelijk of dit voor elke subgroep van patiënten hetzelfde is, welk mechanisme hierachter schuilt en welke voeding de grootste positieve impact heeft.

Het doel

De 3 belangrijkste doelstellingen van dit onderzoeksproject zijn:

  1. Het verhogen van inzichten in de onderliggende mechanismen met betrekking tot de pathologie van PDS en hoe voeding hier een invloed op kan hebben.
  2. Het identificeren van (nieuwe) verbanden tussen voeding, voedingscomponenten en/of voedingspatronen en het verlagen van PDS symptomen, ook specifiek voor subgroepen van PDS patiënten.
  3. Het ontwikkelen en optimaliseren van in vitro modellen die als screenings tool dienen voor verdere studies naar voedingscomponenten die PDS symptomen.

Inhoud onderzoek

Het onderzoek is verdeeld over 3 werkpakketten: werkpakket (WP) 1 richt zich op het ontwikkelen van in vitro modellen die PDS-gerelateerde symptomen nabootsen met individuele of gecombineerde celkweken. Deze in vitro modellen worden ingezet voor het screenen van voedingscomponenten aangeleverd door de industriële partners, om zo kandidaat-voedingscomponenten te identificeren die PDS symptomen kunnen verlichten. In WP 2 worden in vivo studies uitgevoerd (dier- en humane studies) ter validatie van de bovengenoemde in vitro modellen. In WP 3 onderzoeken we de voedingspatronen van PDS patiënten en de mogelijke veranderingen in hun voeding die ze zelf al hebben doorgevoerd om hun symptomen te verlichten en welke we kunnen correleren aan kwaliteit van leven. Verder kijken we naar microbiota veranderingen gerelateerd aan ernst van de PDS klachten. Alle werkpakketten dragen bij aan het verhogen van inzichten in de mechanismes achter de pathologie van PDS.

Publicaties