Project

Voedselbos als partner, buur, inspiratie

Waarde van voedselbos Ecovredegaard voor Park Lingezegen. Ecovredegaard is een voedselbos initiatief van de leer-werk organisatie Ecovrede en is gesitueerd in Park Lingezegen. Ecovredegaard heeft moeite om door partijen als overheden, buur-boeren en geldschieters (banken) voor vol aangezien te worden. Het bos produceert veel verschillende waarden, zoals, ecologisch, sociaal, circulair, veerkracht. Deze ‘zachte’ waarden zijn niet makkelijk in euro’s uit te drukken. Hoe kan Ecovredegaard haar verhaal zo vertellen dat ze door genoemde partijen begrepen en serieus genomen wordt?

Ecovredegaard vraagt de Wetenschapswinkel van WUR ondersteuning bij het ontwikkelen van een validatiestrategie, bestaande uit een communicatiestrategie en onderzoeksmethoden. Zo levert het een onderbouwing voor mogelijke beloften die een voedselbos als productiesysteem in zich heeft.

De validatiestrategie bestaat uit de drie onderwerpen

1.     Communicatiestrategie voor de verschillende stakeholders

2.     Monitoring, methodeontwikkeling voor ondersteunende en regulerende ecosysteemdiensten

3.     Monitoring, methodeontwikkeling voor maatschappelijke ecosysteemdiensten

Ecovredegaard

De locatie Ecovredegaard heeft nu 250 soorten fruit- en notenbomen, bessenstruiken en groenten. De intentie van Ecovredegaard is een betere balans in de samenwerking tussen natuur en landbouw te vinden. Centraal staat het werken aan een alternatieve benadering van productie en consumptie.

Voedselbossen in Nederland

Voedselbossen in Nederland hebben moeite om 'gezien' te worden als waardevol en voor hun potentieel in de landbouw- en natuurbeheerpraktijk in Nederland. Op dit moment missen voedselbossen een formele status in de Nederlandse ruimtelijke ordeningspraktijk, terwijl ze in potentie kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld biodiversiteit, milieueducatie, waterbeheer en voedselproductie. Vanwege hun fundamenteel verschillende aanpak, kunnen ze van grote waarde zijn voor het onderzoeken van toekomstige veerkrachtige voedselsystemen.