Project

Voedselprijzenbarometer

Naar aanleiding van een eerder uitgevoerde verkenning naar kosten en effecten van voedselprijzenmonitoring is door de Tweede Kamer de wens geuit om meer inzicht in de ontwikkeling van prijzen in de voedselketen te verkrijgen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderhoudt Wageningen Economic Research de voedselprijzenmonitor. Deze biedt inzicht in prijsontwikkelingen op drie niveaus in zeven voedselketens. De ontwikkelingen worden maandelijks geactualiseerd en tweemaandelijks toegelicht.

Samenvatting

De Voedselprijzenbarometer 2016 verschaft inzicht in de prijsontwikkelingen op het niveau van het primaire agrarische bedrijf, de verwerking en de consument. Er worden zeven voedselketens onderscheiden: tarweproducten, aardappelproducten, rundvlees, pluimveevlees, varkensvlees, zuivel en eieren. De informatie is gebaseerd op de prijsindices van agrarische grondstoffen die Wageningen Economic Research vastlegt en de producentenprijsindices (PPI) en consumentenprijsindices (CPI) die het CBS berekent. Samen geven ze een transparant beeld van de prijsontwikkelingen.  De Voedselprijzenbarometer biedt actuele informatie als onderdeel van de website www.agrimatie.nl.

Publications