Project

Voerspoor onderbouwing fosfaatnormen

In dit project wordt gekeken naar de daadwerkelijke fosforbehoefte van vleeskuikens en -varkens en wordt de relatie tussen fosforvoorziening en de prestaties van de dieren vastgesteld. Wanneer veehouders hierdoor fosfor-arm voer aan hun dieren geven, wordt bijgedragen aan de vermindering van de fosfaatuitstoot in Nederland.

Doelstelling

EU-regelgeving eist dat de fosfaatuitstoot in Nederland fors omlaag moet. Het doel van dit project is om een actualisatie van de fosfor-retentie bij vleeskuikens en vleesvarkens te geven en om de relatie tussen de fosfor-opname en retentie te bepalen. Op basis hiervan kunnen nieuwe behoeftenormen voor fosfor bij vleeskuikens en vleesvarkens worden gegeven. Vleeskuiken- en vleesvarkenshouders kunnen met deze kennis mogelijk een bijdrage leveren aan de verlaging van fosfaatuitstoot. De diervoedersector kan deze informatie gebruiken om een goede balans te vinden tussen bruto fosfor-gehalte en behoefte aan opneembaar/verteerbaar fosfor van deze dieren. Hierdoor kan er maatschappelijk verantwoord omgegaan worden met de steeds schaarser wordende fosfaatbronnen.

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit project zal inzicht geven in de daadwerkelijke fosforbehoefte van vleeskuikens en vleesvarkens. Ook zal de relatie tussen fosforvoorziening en de prestaties van de dieren vastgesteld worden. Er wordt verwacht dat met deze resultaten de terughoudendheid van veehouders om fosfor-arm voer aan hun dieren te geven zal verminderen. De veehouders zijn nu namelijk nog bang dat het verminderen van fosfor in het diervoeder zal leiden tot meer beengebreken en afname van de prestatie bij de dieren. Uiteindelijk is het doel om de fosfaatuitstoot ten opzichte van 2010 met twintig miljoen ton te verlagen.

Werkwijze

Tussen augustus en december van 2011 zijn experimenten uitgevoerd bij vleesvarkens- en kuikens waarbij de verteerbare fosfordosering in het voer varieerde van 50 tot 130 procent van de huidige behoeftenormen. De fosforverteerbaarheid en de fosforvastlegging  in het karkas werden op verschillende momenten van het groeitraject gemeten. Ook werden de prestaties van de dieren en kenmerken die samenhangen met de botsterkte gemeten. In de zomer van 2012 wordt een concept rapport van de resultaten verwacht.