Project

Voorkomen van afval in bioraffinaderijen door valorisatie

Acquisitie inspanning leveren om in een of meerdere grotere EU consortia zitting te nemen en onderzoeksprojecten op het gebied van Bioraffinage (conversie van biomassa in een scala aan producten, incl. Bio-based building blocks, platform chemicalien, bio-polymeren) te definieren en in te dienen.

Doelstellingen project

Hierdoor wordt Wageningen UR een leidende speler in het opkomende Bioraffinage onderzoeksveld. De in dit project gevormde onderzoeksvoorstellen richten zich op inzet van lignocellulose, en zeewier.

Resultaten

Wat is er gerealiseerd:

  • twee grote EU onderzoeksvoorstellen zijn voorbereid en ingediend